Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships

De Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships is opgericht op 25 januari 2019. De stichting heeft als belangrijkste doel het culturele erfgoed van muziek en liederen over zeezeilvaart, scheepvaart in en om Gouda, visvangst én visverkoop te borgen. Dit doen we onder andere door het organiseren van evenementen, zoals het festival Songs about Fish and Ships. Daarnaast ondersteunen we organisatorisch, en waar mogelijk ook financieel, andere activiteiten die aansluiten bij ons doel.

Festival
Het eerste Gouds Shantyfestival was in 2013. Het ontstond door een samenwerking tussen leden van twee Goudse koren: Viswijvenkoor Gouda (Fish) en Shantykoor West Zuidwest (Ships). Vandaar de naam Songs about Fish and Ships. Sinds 2019 is de organisatie van het festival geheel in handen van de Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships.

ANBI
Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships is vanaf 1 januari 2021 door de belastingdienst aangewezen als culture ANBI. Het RSNI is: 859676481.

KVK
Uiteraard is Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships ingeschreven bij de KVK. Het nummer is: 73824283.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships kent, sinds de oprichting, de volgende samenstelling:
– Trees de Rijk, voorzitter
– Leo Koot, secretaris
– Cees van Schaik, penningmeester

Vrijwilligers
Het bestuur vormt het kernteam voor de diverse evenementen. Daarnaast maken we gebruik van diverse vrijwilligers die ons bijstaan. Bijvoorbeeld voor websitebeheer (Antoinette van Heck), drukwerk (Arie Galast) en sponsors (Peter Baarda). Zowel het bestuur als de ondersteuners zijn allen vrijwilligers. Bestuurders ontvangen geen beloning, zoals ook in de statuten is vastgelegd. 

Beleidsplan 2024
Elk jaar stelt het bestuur een beleidsplan op dat onder andere weergeeft welke activiteiten in dat kalenderjaar worden georganiseerd. Het beleidsplan 2024 omvat de volgende plannen en activiteiten:
– organiseren ten minste drie shantycafés;
– voorbereiden van Shantyfestival Songs about Fish and Ships 2025.

Jaarverslag 2023
Het bestuur heeft het jaarverslag over 2023 opgesteld. In dat jaar hebben wij een leuke activiteit georganiseerd en een klein positief financieel resultaat behaald.

Geïnteresseerden kunnen het beleidsplan of jaarverslag opvragen via info@fishandships.nl

Doe mee
Wil je het werk van de stichting financieel steunen? Word dan Vriend van…! Vraag informatie of meld je aan via info@fishandships.nl.