Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships

De Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships is opgericht op 25 januari 2019. De stichting heeft als belangrijkste doel het culturele erfgoed van muziek en liederen over zeezeilvaart, scheepvaart in en om Gouda, visvangst én visverkoop te borgen. Dit doen we onder andere door het organiseren van evenementen, zoals het festival Songs about Fish and Ships. Daarnaast ondersteunen we organisatorisch, en waar mogelijk ook financieel, andere activiteiten die aansluiten bij ons doel.

Festival
De stichting werd opgericht nadat er enkele succesvolle festivals waren georganiseerd onder de naam Songs about Fish and Ships. Het eerste festival was in 2013 en sinds 2019 is de organisatie geheel in handen van onze stichting.

KVK
Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships is ingeschreven bij de KVK onder de nummer 73824283 en het RSNI is: 859676481

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships kent, sinds de oprichting, de volgende samenstelling:
– Trees de Rijk, voorzitter
– Leo Koot, secretaris
– Cees van Schaik, penningmeester

Vrijwilligers
Het bestuur vormt het kernteam voor de diverse evenementen. Daarnaast maken we gebruik van diverse vrijwilligers die ons bijstaan. Zoals websitebeheer (door Antoinette van Heck), PR-activiteiten voor het festival tot nu toe (Desiree Bokma) en vele anderen.
Zowel het bestuur als de ondersteuners zijn allen vrijwilligers. Bestuurders ontvangen geen beloning, zoals ook in de statuten is vastgelegd. 

Beleidsplan
Elk jaar stelt het bestuur een beleidsplan op dat onder andere weergeeft welke activiteiten  in dat kalenderjaar worden georganiseerd. Het beleidsplan van 2021 is, mede doordat we veel onzekerheid hebben ervaren door de COVID-19 pandemie, een plan dat hopelijk tot uitvoering kan worden gebracht. We streven voor 2021 naar:
– het organiseren van het 6e festival Songs about Fish and Ships;
– het organiseren van een shantycafé:
– het uitbreiden van het aantal donateurs;
– voorbereidingen voor een deelname aan Gouda 750 jaar in 2022.
Geïnteresseerden kunnen het beleidsplan opvragen via info@fishandships.nl