Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships

De Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships is opgericht op 25 januari 2019. De stichting heeft als belangrijkste doel het culturele erfgoed van muziek en liederen over zeezeilvaart, scheepvaart in en om Gouda, visvangst én visverkoop te borgen. Dit doen we onder andere door het organiseren van evenementen, zoals het festival Songs about Fish and Ships. Daarnaast ondersteunen we organisatorisch, en waar mogelijk ook financieel, andere activiteiten die aansluiten bij ons doel.

Festival
Het eerste Gouds Shantyfestival was in 2013. Het ontstond door een samenwerking tussen leden van twee Goudse koren: Viswijvenkoor Gouda (Fish) en Shantykoor West Zuidwest (Ships). Vandaar de naam Songs about Fish and Ships. Sinds 2019 is de organisatie van het festival geheel in handen van de Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships.

ANBI
Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships is vanaf 1 januari 2021 door de belastingdienst aangewezen als culture ANBI. Het RSNI is: 859676481.

KVK
Uiteraard is Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships ingeschreven bij de KVK. Het nummer is: 73824283.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Songs about Fish and Ships kent, sinds de oprichting, de volgende samenstelling:
– Trees de Rijk, voorzitter
– Leo Koot, secretaris
– Cees van Schaik, penningmeester

Vrijwilligers
Het bestuur vormt het kernteam voor de diverse evenementen. Daarnaast maken we gebruik van diverse vrijwilligers die ons bijstaan. Bijvoorbeeld voor websitebeheer (Antoinette van Heck), drukwerk (Arie Galast) en sponsors (Peter Baarda). Zowel het bestuur als de ondersteuners zijn allen vrijwilligers. Bestuurders ontvangen geen beloning, zoals ook in de statuten is vastgelegd. 

Beleidsplan
Elk jaar stelt het bestuur een beleidsplan op dat onder andere weergeeft welke activiteiten in dat kalenderjaar worden georganiseerd.
Het beleidsplan van 2022 is, ondanks de nog bestaande onzekerheid rondom de COVID-19 pandemie, een plan waarvoor we willen gaan. We streven in 2022 naar:
– het organiseren van het 6e festival Songs about Fish and Ships tijdens Gouda 750 jaar;
– het organiseren van een shantycafé:
– het uitbreiden van het aantal donateurs;
– organiseren van extra activiteiten voor onze Goudse koren en groepen.

Jaarverslag 2021
Het bestuur heeft ook een jaarverslag over 2021 opgesteld. Dankzij enkele spontane donaties hebben we het jaar, in financiële zin, goed af kunnen sluiten. Dat geeft ons ruimte voor extra activiteiten in de toekomst.

Geïnteresseerden kunnen het beleidsplan of jaarverslag opvragen via info@fishandships.nl